Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ministerraad van 9 maart 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie stelden de eerste minister en de betrokken ministers de verschillende maatregelen voor die de federale regering heeft genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de aanslagen (zie presentatie in bijlage).

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir presenteerde vervolgens het opvolgingsverslag 2017 over het Federaal Plan 'gender mainstreaming', dat 75 federale beleidsmaatregelen omvat die de integratie van de genderdimensie trachten te verbeteren.

Ten slotte gaf minister van Sociale Zaken Maggie De Block toelichting over de verdeling van het bedrag dat werd uitgetrokken om de werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel onderzoek te ondersteunen.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:
 

Documenten in bijlage:


Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden