Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2018 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verdeelt elk jaar het bedrag dat voorzien is in de programmawet, voor de fondsen die actief zijn op het vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Die middelen moeten gebruikt worden voor de creatie van bijkomende doctorandus- of postdoctorandusmandaten op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.

Voor 2018 is de verdeling de volgende:

  • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): 18.947.039 euro
  • het Fonds national de la recherche scientifique (FNRS): 18.100.831 euro

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2018

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden