Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2018

De ministerraad gelast minister van Landbouw Denis Ducarme de Federale Interne Auditdienst de opdracht te geven om twee externe audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) uit te voeren.

De eerste audit heeft betrekking op het controlebeleid, het controleproces en op de controleprocedure van het FAVV door bijzondere aandacht te besteden aan de situatie wanneer de uitvoering van de reglementering plaatsvindt onder toezicht van de juridische instanties. De tweede audit gaat over de interne werking en de structuren van het FAVV.

De doelstelling die wordt nagestreefd, is de mogelijke zwakheden van het systeem bloot te leggen en verbeteringen voor te stellen. De regering wil de uitvoering van deze twee audits toevertrouwen aan de Federale Interne Auditdienst (FIA), om op een onafhankelijke, objectieve en professionele manier het risicobeheer, de interne controle en het goede bestuur binnen de diensten die binnen zijn audituniversum vallen, te evalueren.

Bovendien heeft de ministerraad de opdracht gegeven aan een advocatenkantoor zich burgerlijke partij te stellen voor de Belgische staat en, in voorkomend geval, alle andere maatregelen te nemen die nodig zijn om de belangen van de Belgische staat te verdedigen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden