Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de ziekteverzekering

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De begrotingsdoelstelling is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds. Daarom zorgen deze twee ontwerpen ervoor dat de remgeldplafonds op 1 januari 2018 geen indexering zullen ondergaan voor de volgende producten:

  • vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik
  • vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik - niet-indexering remgeldplafonds in 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen - niet-indexering remgeldplafonds in 2018

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden