Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Douane Roeselare neemt voor de 9de maal alcohol in beslag.

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Het Mobiel Douaneteam van Roeselare onderschepte op woensdag 4 april een vrachtwagen met 26 paletten wijn waarvoor er geen documenten konden worden voorgelegd. Deze vaststelling gebeurde op aangeven van een alerte burger en dankzij de uitstekende samenwerking tussen de politiezone Polder en het Mobiel Douaneteam van Roeselare.

De lading werd gelost en geïnventariseerd en vertegenwoordigt 12.000 € aan ontdoken accijnzen maar doordat de betrokken firma een voorgeschiedenis heeft, komt de boete op vijfmaal de ontdoken rechten of 60.000 €.

Deze inbeslagname van “zwart” bier of wijn is reeds de 9de op korte tijd door het Mobiel Douaneteam van Roeselare.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden