Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Aanduiding van een lid van het Auditcomité van de federale overheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 mei 2018

Op voorstel van eerste minister Charles Michel, van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanduiding van een Franstalig lid van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Als gevolg van de oproep tot kandidatuurstelling, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2017, beoogt het ontwerp de aanduiding van de heer Michel Galant als Franstalig lid van het ACFO voor een mandaat van zes jaar. 

Het ACFO is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waarvan minstens drie van de Nederlandstalige taalrol en drie van de Franstalige taalrol. De leden worden aangesteld voor zes jaar en hun mandaat kan één maal worden hernieuwd. Ze worden zo gekozen dat het ACFO over voldoende deskundigheid beschikt op het vlak van overheidsactiviteiten, begrotingscyclus, nieuwe informatie- en communicatietechnologie, overheidsbeheer, publiek recht, interne controle, strategisch beheer en risicobeheersing.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric CauderlierFrédéric Cauderlier
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
vCard downloaden
Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Aurélie Czekalski
Communicatie Cel van de eerste minister Charles Michel
+32 497 432 698
vCard downloaden
Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden
Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden