Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

De Belgische Douane organiseert de ‘85th Meeting of Directors General for Customs of the EU Member States and Turkey’

Door Francis Adyns, Florence Angelici

De Belgische Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen organiseert op 8 en 9 mei in Antwerpen de ‘85th Meeting of Directors General for Customs of the EU Member States and Turkey’.

Een jaarlijkse conferentie waarop  topambtenaren van de douane van de Europese Unie en Turkije  belangrijke gemeenschappelijke thema's bespreken. Dit jaar heeft de conferentie als thema: "Hoe kunnen we gebruikmaken van innovatie en nieuwe technologieën om de Europese douane toekomstbestendig te maken?"

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden