Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Domeinconcessie voor installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank.

Op 19 maart 2018 heeft de nv Elia Asset een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, namelijk de Modular Offshore Grid (MOG)-installaties, in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank. Deze installaties maken deel uit van het Modular Offshore Grid en zijn bedoeld om installaties voor elektriciteitsproductie van de windparken van Rentel, Northwester 2, Mermaid en Seastar aan te sluiten op het onshore transmissienet. Alle geraadpleegde adviesorganen hebben een gunstig advies gegeven over de aanvraag van de nv Elia Asset. De nv Elia Asset dient de voorwaarden toe te passen die zijn bepaald door de geraadpleegde instanties en die binnen het kader van hun bevoegdheden vallen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden
Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van staatssecretaris Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden