Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Erkenning van een bedrijf als adviesorgaan voor de elektronische stemsystemen en voor de software voor stemopneming

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrijf PWC Enterprise Advisory cvba erkent als adviesorgaan, zowel voor de elektronische stemsystemen en -software met papieren bewijsstuk, als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

De koninklijke besluiten over de erkenning van de verschillende vennootschappen als adviesorgaan van 18 december 2002, van 22 oktober 2004 en van 1 september 2006 dienen opgeheven te worden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden