Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 juli 2018

De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met bestrijding van de fiscale fraude Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters in met een ontwerp van koninklijk besluit dat de eerste beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij goedkeurt.

In het regeerakkoord nam de regering zich voor de rol van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) te herbekijken door de expertise te versterken, de investeringspolitiek te heroriënteren en de participaties van de Staat te centraliseren in de schoot van de FPIM. In het kader van deze hervorming werd in de periode 2015-2016 een eerste fase afgerond, waarin twee studies werden uitgevoerd. Uit het rapport van deze studies volgde onder meer de aanbeveling om een beheersovereenkomst te sluiten tussen FPIM en de Staat, en dit instrument in de wet te verankeren.

De beheersovereenkomst bevat zeven titels:

  • Algemene bepalingen
  • Missie, opdrachten en taken van FPIM
  • Organisatie van FPIM
  • Kritieke prestatie-indicatoren en evaluatie
  • Rapportering
  • Financiële bepalingen
  • Slotbepalingen

Vooral de kritieke prestatie-indicatoren vormen een belangrijke vernieuwing.

Het ontwerp bepaalt de datum van inwerkingtreding van de beheersovereenkomst op de datum waarop het ondertekend wordt. Die ondertekening is voorzien meteen na de goedkeuring door de ministerraad.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden