Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overdracht van personeelsleden van het RIZIV naar naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Als gevolg van de zesde staatshervorming zullen personeelsleden van het RIZIV op 1 januari 2019 naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie overgedragen worden. Er worden nu negen personeelsleden overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap, zes naar de Franse Gemeenschap en twee naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar de Vlaamse Gemeenschap

Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar de regering van de Franse Gemeenschap

Ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden