Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 13 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Het ontwerp voert verscheidene nieuwe begrippen in, alsook een nieuwe bijlage, om verscheidene thema’s te verduidelijken, om elke interpretatiemoeilijkheid te vermijden en om te zorgen voor de overeenstemming van de regels met de vigerende specifieke internationale normen.

Er wordt ook een nieuwe structuur opgesteld omwille van de leesbaarheid en verduidelijking, waarbij sommige bepalingen per thema gegroepeerd worden, om het begrip van de regels inzake toekenning van de vergunningen en de controle van de stations te vergemakkelijken.

Bovendien integreert het ontwerp de maritieme radiocommunicatie en de radiocommunicatie op de luchtvaartfrequenties, alsook de regels die op radioamateurs van toepassing zijn. Zo wordt een verplichting ingevoegd om een bedieningscertificaat te hebben alvorens gebruik te maken van maritieme stations, radioamateurstations of stations die gebruikmaken van luchtvaartfrequenties.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité, en vervolgens ter advies aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden