Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, evenals het rapport van de monitoring van mei 2018.

De omzendbrief nr. 663bis actualiseert de vastleggingslimieten 2018 en 2019 die opgenomen zijn in de tabel gevoegd in bijlage aan de omzendbrief nr. 663 van 17 april 2018 met betrekking tot informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes 2018 en 2019. De aanpassing integreert de beslissingen van de ministerraad over de begrotingscontrole (30 maart 2018), de provisie Terro (27 april 2018) en de hervorming van de sociale inspectiediensten (1 juni 2018).

De ministerraad nam daarnaast akte van het rapport van monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten van mei 2018.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden
Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden