Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Rapportage-nota van het redesignprogramma van de federale overheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2018

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportagenota over het redesignprogramma van de federale overheid.

Conform de beslissing van de ministerraad van 3 juli 2015 werd het redesignprogramma opgestart. Het gaat om een veranderproject met als doelstelling om de efficiëntie van de overheid te verhogen en de dienstverlening aan de burgers en ondernemingen te verbeteren. In deze context werden in een eerste fase acht verbetertrajecten geïdentificeerd:

  • centraal gecoördineerde federale aankopen
  • inning van overheidsinkomsten
  • vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid
  • operationele excellentie in het domein veiligheid
  • operationele excellentie in het domein gezondheid
  • integratie van de dienstverlenende processen binnen de federale overheidsdiensten
  • operationele excellentie in het domein van de studiediensten
  • digitale transformatie van de overheid

Elk van deze individuele trajecten werden onder het sponsorship van een vakminister gebracht.

De nota bevat een beschrijving, stand van zaken en planning van elk traject.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden