Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 31 augustus 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de principenota 'tendering offshore windparken vanaf 2020'.

De principenota kadert in de beslissing van de ministerraad van 27 oktober 2017 om de offshore windmolenparken vanaf 2020 te gaan tenderen en de federale energiestrategie.

Er dienen keuzes gemaakt te worden op het vlak van de kaderwet, die uitgewerkt wordt door de minister van Noordzee en de minister van Energie, het uitvoeringsbesluit, het offshore en onshore energienetwerk en de timing voor de tenderprocedure. De regering opteert voor een tendermechanisme om de volgende viervoudige doelstelling te realiseren:

  • Capaciteit hernieuwbare windenergie (min. 1,7 GW)
  • Maximaal geleverde energie op het net (in GWh)
  • Minimale kosten voor de consument (direct of indirect)
  • Energienet ondersteunende diensten (balancering, stockage, ...)

De overheid zal de regie van de voorstudies in handen nemen, die dienen uitgevoerd te worden in 2020 en 2021. Netbeheerder Elia zal instaan voor de transformatiestations en kabels offshore tot aan de parken, zodat de parken enkel nog dienen aan te sluiten op deze stations en ze zich kunnen concentreren op hun kerntaak, de bouw en exploitatie van de windmolenparken.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden
Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van staatssecretaris Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden