Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 21 september 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Het voorontwerp creëert een coherent wettelijk kader van kwaliteitseisen met het oog op kwaliteitsvolle en veilige verstrekkingen van gezondheidszorgbeoefenaars, ongeacht de setting waarbinnen deze is tewerkgesteld. Zij moeten deze kwaliteitseisen naleven bij het verstrekken van gezondheidzorg aan de patiënt. Het voorontwerp bevat met andere woorden verplichtingen voor de gezondheidszorgbeoefenaars.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, en vervolgens aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden