Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Benoeming van de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemt.

Het huidige, vijfde mandaat van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek liep in september 2018 af. Er wordt dus een nieuwe samenstelling van het comité benoemd.

Het Raadgevend comité voor Bio-ethiek brengt adviezen uit over maatschappelijke ethische kwesties inzake biologie, geneeskunde en gezondheidszorg. Dit kan op eigen initiatief, op vraag van de wetgevende assemblées, een regeringslid een wetenschappelijke instelling of een ethisch comité.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden