Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vertegenwoordiging van de gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit.

In uitvoering van het advies van de Raad van State van 12 juli 2018 over het voorontwerp van wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd het regionale luik van de samenstelling van de Nationale Raad voor de Productiviteit uit het wetsontwerp weggelaten. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dan ook als doel de manier te bepalen waarop de gewesten hun vertegenwoordigers binnen de Nationale Raad voor de Productiviteit aanduiden. Die bestaat op regionaal vlak uit zes leden:

  • twee leden op voorstel van de Vlaamse gewestregering
  • twee leden op voorstel van de Waalse gewestregering
  • twee leden op voorstel van de Brusselse Hoofdstedelijke gewestregering

De minister van Economie wordt gemachtigd om het ontwerp voor te leggen aan het Overlegcomité, met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de gewesten over de wijze van vaststelling van de regionale delegaties in de Nationale Raad voor de Productiviteit.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden