Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de deelstaten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De personeelsleden, die in de verschillende regionale betaalbureaus werken, worden ambtshalve overgedragen naar de Gemeenschap of het Gewest bevoegd voor het betrokken betaalbureau. De overige personeelsleden worden ambtshalve naar de Vlaamse Gemeenschap of het Waals Gewest overgedragen in functie van hun taalrol. De overdracht van personeelsleden aan de Duitstalige Gemeenschap gebeurt op basis van een dienstorder en volgens een voorrangsregeling.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

 

 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden