Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een nota goed over de nieuwe wetgeving over de indiening van mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof.

De belangrijkste wijzigingen betreffen een uitbreiding van het toepassingsgebied, de verplichte vermelding van de vergoedingen, het elektronisch indienen van de mandatenlijsten en de publicatie door het Rekenhof van de mandatenlijsten op zijn website, zodat het publiek ervan kennis kan nemen aan de hand van een zoekmotor. Het Rekenhof kan voortaan ook administratieve geldboetes opleggen aan diegenen die hun verplichtingen niet nakomen, onverminderd de bestaande strafrechtelijke sancties die behouden blijven. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2019.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric CauderlierFrédéric Cauderlier
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
vCard downloaden
Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden