Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenningsvoorwaarden invoert van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen.  

Het ontwerp zorgt voor de uitvoering van de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 22 november 2018. Het ontwerp legt de toekenningsregels vast van de uitkering wegens pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen (duur van het verlof, formaliteiten om het te bekomen, bedrag van de uitkering).

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden
Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden
Lisa SaoulLisa Saoul
Communicatiemedewerkster van minister Denis Ducarme
02 541 63 67
vCard downloaden