Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden.

Het ontwerp voegt onder andere de indicatie 'junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa' toe aan vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden. Patiënten die hieraan lijden, komen dus in aanmerking voor een tussenkomst voor de kosten die te wijten zijn aan behandelingen met actieve verbandmiddelen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden