Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Uitbreiding van de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva voor jonge patiënten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva voor jonge patiënten door het RIZIV uitbreidt.

Het ontwerp zorgt voor de volgende wijzigingen in het koninklijk besluit van 16 september 2013:

  • de uitbreiding van de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva (spiraaltjes) bij aflevering via het ziekenhuis voor patiënten, jonger dan 21 jaar, gehospitaliseerd of niet gehospitaliseerd
  • toevoeging van de prikpil in de terugbetaling

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden