Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor enkele reglementaire aanpassingen zorgt, die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren.

Het wetsontwerp over de invoering van een mobiliteitsbudget regelt dat werknemers een mobiliteitsbudget kunnen ontvangen in ruil voor hun bedrijfswagen. In principe is dit mobiliteitsbudget niet combineerbaar met vergoedingen of voordelen voor woon-werkverplaatsingen. Soms gebeurt het echter dat de werkgever blijft tussenkomen in de kosten van het woon-werkverkeer voor een werknemer die een mobiliteitsbudget geniet. Het ontwerp zorgt er nu voor dat die vergoedingen ‘normaal loon’ worden, dat volledig onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting. Een uitzondering geldt echter voor werknemers die voorheen beschikten over een bedrijfswagen en daarbovenop een vergoeding ontvingen voor woon-werkverkeer, en dit minstens drie maanden lang voor de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (mobiliteitsbudget)

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden