Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers benoemt.

Het ontwerp benoemt de organisaties en hun vertegenwoordigers, en de personen die effectief of plaatsvervangend lid zijn van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en er de volgende vier jaar zullen zetelen voor het mandaat 2019-2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden