Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering van de overzeese sociale zekerheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid.

Het ontwerp integreert de personen, die van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging genieten overeenkomstig de overzeese sociale zekerheid en die in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland wonen, in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Om het recht op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging voor deze personen vanaf 1 januari 2019 te verzekeren, zijn een aantal reglementaire aanpassingen nodig, zowel op het vlak van de verzekerbaarheidsregels als voor de toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de personen die aanspraak kunnen maken op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden