Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de arbeidsprestaties

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Het ontwerp:

  • breidt de notie 'handicap' uit om het recht op bijslag bij tijdskrediet in overeenstemming te brengen met het recht op verlof
  • verhoogt de uitkeringen aan alleenstaande werknemers voor de verloven voor de verzorging van hun kinderen
  • stemt de uitkeringen aan werknemers ouder dan 50 jaar die thematisch verlof nemen voor verzorging af op die aan de werknemers jonger dan 50 jaar

Het ontwerp volgt zo twee adviezen van de Nationale Arbeidsraad op.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 genomen ter uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden