Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.

Het eerste ontwerp wijzigt bepalinen over thematische verloven voor werknemers uit de privésector, terwijl het tweede ontwerp zich buigt over werknemers in de publieke sector. Beide ontwerpen voeren een 1/10de-regeling voor ouderschapsverlof in, eventueel mits akkoord van de werkgever. Binnen het bestaande recht op ouderschapsverlof wordt met andere woorden de mogelijkheid geïntroduceerd om veertig maanden lang de arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende. Daarnaast flexibiliseren de ontwerpen de opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand. Ze regelen ook het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens dat verlof.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden