Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2019

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Ontwikkelingssamenwerking:
  • de goedkeuring van de ramingsstaat en behoeften die een 'normaal' functioneren van de organisatie moeten
   garanderen
  • vier vastleggingsdossiers: IOM, UNESCO (2) en MONUSCO
 • Justitie:
  • een subsidie toegekend aan de Belgische Boeddhistische Unie
  • zeven ramingsstaten (terugkerende uitgaven wedden, pensioenen en bijkomende of gelijkaardige vergoedingen, contracten voor de huur van goederen of diensten en leveringen)
 • Mobiliteit: negen ICT-dossiers
 • Digitale Agenda: vijf overheidsopdrachten voor de Algemene Directie Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Financiën:
  • vijf dossiers voor bijdragen aan internationale instellingen (IOTA - CREDAF - EuroGeographics - FTA - WDO)
  • bewakingsprestaties voor een gebouw gelegen Vorst
  • het volgen van sessies individuele coaching
  • de verlenging van de conventie met het Rijksarchief
  • de aanwerving van een Service Manager via EgovSelect AA l&l
  • het volgen van sessies team- en groepcoaching
  • de verlenging van licenties Weblogic
  • de opleiding, coaching en aanwerving van 16 Java Developers via EgovSelect
  • diensten voor de Converged Infrastructure FlexPod
  • diensten voor het project TaxGap BTW & voor het project Araneo II
 • Buitenlandse Zaken: aanwerving van zes consultants via Smals voor het garanderen van de cybersecurity
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: twee overheidsopdrachten voor het Centrum voor Cybersecurity België
 • Asiel en Migratie: een overheidsopdracht voor het schoonmaken van de centra voor illegalen beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, en voor de levering van grondstoffen, de dagelijkse bereiding van maaltijden en de verdeling aan personen (bewoners en personeel) van de centra voor illegalen voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric CauderlierFrédéric Cauderlier
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
vCard downloaden
Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden