Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Lieselot Smet, medewerkster bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van Sana Sellami, wiens mandaat ze zal beëindigen. Het ontwerp heeft uitwerking met ingang van 23 januari 2019.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden