Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de arbeidsongevallen voor personen die tewerkgesteld zijn in bijzondere arbeidsvormen (wat men "de kleine statuten" noemt), waarbij hen een wettelijke dekking bij arbeidsongevallen wordt aangeboden. 

In die kleine statuten vindt men voornamelijk personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid.

Het ontwerp voorziet dat de kleine statuten in de privésector onder de toepassing en dus onder de garanties van de arbeidsongevallenwet worden gebracht. Dit impliceert onder meer de controle van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, over de toepasbaarheid van de wet voor die personen. In de overheidssector wordt er een gelijkaardige dekking voorzien via aanpassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.  

Het ontwerp bepaalt tevens de instanties die als werkgever worden aanzien voor de door hen georganiseerde opleidingen en stelt de datum van inwerkingtreding vast op 1 januari 2020. 

Wat de overheidssector betreft, wordt het ontwerp voorgelegd aan de syndicale onderhandeling in het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten. Het volledige dossier wordt daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State.  

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de kleine statuten 
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden
Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden
Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden