Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een Handicap Kris Peeters een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind, op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving.  

Verschillende federale regelgevingen voorzien in de toekenning van sociale en fiscale voordelen voor kinderen met een verhoogde kinderbijslag als gevolg van hun handicap. De toekenning van deze voordelen gebeurt veelal op basis van criteria en een daarmee gepaard gaande evaluatie uit de federale kinderbijslagwetgeving. Sinds de zesde staatshervorming valt de kinderbijslag echter niet langer onder de bevoegdheid van de federale overheid.

Het doel van dit voorontwerp van wet is het probleem van de bevoegdheidsoverdracht op te lossen door in de federale wetgeving een basis vast te leggen voor de vaststelling van de handicap van het kind of door te bepalen dat gelijkwaardige vaststellingen van de deelstaten kunnen worden gebruikt. Zo vermijdt men dat het kind wordt gedwongen een dubbel medisch onderzoek te ondergaan. 

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bepaalt door wie, volgens welke criteria en op welke wijze het lichamelijk en geestelijk onvermogen van het kind en de gevolgen van de toestand worden bepaald. Het tweede ontwerp past verschillende koninklijke besluiten aan als gevolg van de inwerkingtreding van het voorontwerp van wet.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet met betrekking tot de vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet met betrekking tot de vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving
Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de inwerkingtreding van de wet met betrekking tot de vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving

 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden