Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

PERSUITNODIGING - Uitreiking Student Award 2018 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 25/03

Door Evelien De Vos

Volgende studenten werden dit jaar genomineerd voor hun scriptie of masterproef:
Dorien Elsen, KULeuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Non-take-up van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap. Ervaringen van ouders met kinderen met een gedragsstoornis, 99 p. (incl. 22 p. bijlagen), Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in het sociaal werk en sociaal beleid.

Jonas Jespers, KU Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Kunnen economisch niet-actieve Unieburgers zich beroepen op een recht op menselijke waardigheid om een sociale minimumbescherming af te dwingen in de Unielidstaat van verblijf?, 112 p., Masterscriptie ingediend voor de graad van Master in de rechten.

Sascha Vermeylen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen / Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Hoe kostendekkend is de kinderbijslag in Vlaanderen? Een vergelijking voor en na de Zesde Staatshervorming, 75 p. (incl. 18 p. bijlagen), Masterproef tot het bekomen van de graad van Master in Sociaal-Economische Wetenschappen.

 

Op 25 maart mag één van hen de prijs in ontvangst nemen van Minister van Sociale Zaken Maggie De Block.
Als journalist ben je ook van harte welkom op deze prijsuitreiking. Gelieve tegen 22 maart je aanwezigheid te bevestigen via press@minsoc.fed.be

 

Meer info

Persdienst FOD Sociale Zekerheid I +32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be  I @FODSZ

De teksten van de scripties en masterproeven zijn beschikbaar op onze website

 

Bron

Logo of 'Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid' Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50/100
1000 Brussel
België
+32 2 528 60 11
http://www.socialsecurity.fgov.be

Contact

Evelien De Vos

Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel, Belgium
+32 473 13 13 29
vCard downloaden