Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Creatie van een platform Artist@work

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 maart 2019

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de creatie van een platform Artist@work.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft voornamelijk tot doel de programmawet van 24 december 2002 uit te voeren, dat voorziet in de oprichting van een platform Artist@Work. De kunstenaars zullen hun aanvraag voor een kaart, een visum of een zelfstandigheidsverklaring door middel van dit platform kunnen indienen. Daarop zullen ze ook hun prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling kunnen
aangeven.

De personeelsleden van het secretariaat van de Commissie Kunstenaars zullen dankzij dit platform ook de aanvragen op een meer doeltreffende manier kunnen behandelen. De behandelingstermijnen zullen eveneens aanzienlijk worden ingekort.

Het ontwerp bevat een lijst met de opdrachten van het platform en past de reglementering aan om rekening te houden met het feit dat de aanvragen zullen kunnen worden ingediend door middel van dit platform, evenals de geleverde prestaties.

Het ontwerp bevat ook een bepaling betreffende de verwerking van persoonsgegevens door het platform.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden
Lisa SaoulLisa Saoul
Communicatiemedewerkster van minister Denis Ducarme
02 541 63 67
vCard downloaden