Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Medische expertise en terugbetaling van medische zorgen voor de slachtoffers van terroristische daden die niet in België verblijven

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische modaliteiten bepaalt voor de organisatie van medische expertise en van de terugbetaling van medische zorg voor slachtoffers van terroristische daden die niet de Belgische nationaliteit hebben en op het ogenblik van de feiten niet in België woonden. 

Om elke vorm van discriminatie te vermijden bepaalt dit ontwerp de bijzondere praktische proceduremodaliteiten voor de medische expertise en de terugbetaling van de medische zorg na terroristische daden voor slachtoffers die niet de Belgische nationaliteit hebben en die niet hun gewone verblijfplaats in België hebben.

Voorts worden alle kosten veroorzaakt door de toekenning van financiële voordelen dankzij de toekenning van het statuut van nationale solidariteit in rekening gebracht van het Fonds, bedoeld in artikelen 28 en 42 bis, lid 5, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.

Concreet worden de praktische regelingen aangepast om het proces van medische expertise en terugbetaling van de verleende zorg in het land van verblijf van het slachtoffer te vergemakkelijken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de praktische modaliteiten van het organiseren van medische expertise en van de terugbetaling van medische zorg volgens de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme van toepassing zijn op de slachtoffers en de rechthebbenden die niet de Belgische nationaliteit hebben en die niet gewoonlijk in België woonden

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden