Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Stabiliteitsprogramma van België 2019-2022

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van het stabiliteitsprogramma van België 2019-2022.

Het stabiliteitsprogramma van België legt de krachtlijnen en de doelstellingen vast voor het begrotingsbeleid in de periode 2019-2022. Het moet samen worden gelezen met het nationaal hervormingsprogramma. Beide programma's vormen het nationaal begrotingsplan op middellange termijn.

Rekening houdend met de nakende verkiezingen in mei, bestaat het stabiliteitsprogramma uit een indicatief traject, zowel voor de globale begrotingsdoelstelling als voor de verdeling van de doelstellingen over de verscheidene beleidsniveaus.

De opmaak van het stabiliteitsprogramma 2019-2022 baseert zich op het advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën. Het programma streeft ernaar om tegen 2021 een structureel evenwicht te bereiken voor alle verschillende beleidsniveaus, op basis van een traject dat rekening houdt met de toekenning van de flexibiliteitsclausule voor de structurele hervormingen, zoals voorzien door de Hoge Raad van Financiën.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric CauderlierFrédéric Cauderlier
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
vCard downloaden
Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden
Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden