Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 juni 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2019.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma, dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid.

Alle studies van het onderzoeksprogramma 2019 kaderen in de prioritaire strategische doelstellingen. Er werden 22 nieuwe onderzoeksprojecten geselecteerd, op basis van een objectieve selectie die steunt op hun wetenschappelijke waarde en hun opportuniteit. De lopende studies worden dan weer jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd of stopgezet. In het totaal worden er 49 studies voortgezet in 2019. Daarbij worden nog zeven nieuwe interne studies binnen het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie) gepland.

Het onderzoeksprogramma telt dus in totaal 78 studies. Het zal worden uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra van Defensie (Koninklijke Militaire School, Defensielaboratoria, …) in synergie met de universiteiten in België en in het buitenland.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden