Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanduiding van twee ambtenaren als tijdelijk lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee ambtenaren tijdelijk aanduidt als lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën.

Het ontwerp duidt Philippe Vanderbecq en Olivia Pierson, die beiden behoren tot de Franse taalrol en reeds ter beschikking gesteld zijn van de Fiscale Bemiddelingsdienst, tijdelijk aan als lid van het College van die dienst.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden