Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen voor de huisvesting van een aantal juridische diensten.

Het gaat om een dossier voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof, gelegen op de Britselei 55 in Antwerpen, met het oog op de huisvesting van de Hoven van Beroep, het Parket-generaal, het Arbeidshof het Auditoraat-generaal en het Assisenhof. De minister belast met Regie der Gebouwen wordt gemachtigd de gunningsbeslissing te ondertekenen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden