Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Regie der Gebouwen: regeling van de erfpacht van sites aan twee hulpverleningszones

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erfpacht van twee sites van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming aan de hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en Luxemburg regelen.

Bij de hervorming van de Civiele Bescherming werd beslist om de vier sites van de operationele eenheden die verlaten worden (Liedekerke, Jabbeke, Ghlin en Libramont) over te dragen aan de hulpverleningszones die hierin geïnteresseerd zijn. De Hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en Luxenburg bevestigden hun interesse in de sites van Liedekerke en Libramont. De onderhandelingen met deze zones zijn afgerond, en er werd voorgesteld om de sites voor 27 jaar in erfpacht te geven aan deze hulpverleningszones.

De ontwerpen zorgen er in dit kader voor dat:

  • een deel van de site Liedekerke, gelegen op de Kapellebaan 30, in erfpacht wordt gegeven aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
  • de site Libramont, gelegen op de Rue Fleurie, in erfpacht wordt gegeven aan de hulpverleningszone Luxemburg

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden