Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van de regeling over de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat de doelbewuste introductie in het leefmilieu en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen, of van producten die er bevatten, regelt.

Het ontwerp heeft als doel:

  • de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/350 over de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen
  • de actualisering van een aantal termen, verwijzingen naar de wetgevingen die op dit moment van toepassing zijn en naar de momenteel bevoegde diensten en een aantal correcties

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden