Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

1/5de loopbaanvermindering voor gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Wouter Beke akkoord met de invoering van de 1/5de loopbaanvermindering in het kader van het palliatief en medisch bijstandsverlof voor de gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering wil voor haar gouverneurs en arrondissementscommissarissen bepalingen opnemen in verband met het palliatief en medisch bijstandsverlof. Deze personeelsleden zouden recht krijgen op een vermindering van hun arbeidsprestaties met 1/5de wat het palliatief en medisch bijstandsverlof betreft onder de voorwaarden en de duur bepaald bij het koninklijk besluit van 7 mei 1999 over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van minister Wouter Beke
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van minister Wouter Beke
+32 473 86 16 36
vCard downloaden