Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisionele krediet voor de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019.

Om de budgettaire dekking van deze missies te verzekeren, is een provisioneel krediet van 7.575.000 euro in vastlegging en 6.304.000 euro in vereffening op het programma van de algemene uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 ingeschreven. Een bedrag van 1.900.000 euro in vastlegging en van 1.900.000 euro in vereffening moet van dit krediet afgenomen worden voor de vastlegging en de vereffening van de kosten gemaakt door de FOD’s betrokken bij het civiel crisisbeheer. Voor de federale politie zal deze afname enkel bestemd zijn voor de compensatie van de werkingskosten en de vergoedingen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden