Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanpassing van de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van een adoptie-uitkering voor zelfstandigen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 november 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen aanpast.

Als een zelfstandige de vergoeding voor het adoptieverlof wenst te genieten, voegt hij bij het aanvraagformulier aan zijn ziekenfonds de noodzakelijke bewijsstukken.

De voor adoptie bevoegde overheden van de gemeenschappen maakten melding van moeilijkheden bij de aanvraag voor sommige adoptanten. Het ontwerp past daarom de administratieve formaliteiten aan die in dit kader moeten worden vervuld. Zo zijn deze meer in overeenstemming met de werkelijkheid.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden
Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden