Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Belgische belangen mogelijk beïnvloed door de inplanting van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 november 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister belast met Noordzee Philippe De Backer akkoord met de invoering van een actiestrategie, rekening houdend met de plannen voor de bouw van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke.

Het dossier gaat over de mogelijke bedreiging van een aantal Belgische belangen door de plannen van de Franse overheid om dit windmolenpark te bouwen. De plannen kunnen dan ook mogelijk onder meer het recht op onschuldige doorvaart tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk belemmeren.

De ministerraad verzoekt de minister belast met Noordzee en de minister van Buitenlandse Zaken om de politieke en technische contacten met de Franse autoriteiten voort te zetten om via onderhandelingen een oplossing te vinden voor de mogelijke belemmering van dit recht op doorvaart, en om daarvoor een juridisch adviseur aan te wijzen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden
Caroline LeysCaroline Leys
Woordvoerster van minister Philippe De Backer
+32 497 73 79 17
vCard downloaden