Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 november 2019

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Justitie: vijf dossiers (reiniging en schoonmaak van het gerechtsgebouw in Antwerpen, aanpassing van de ramingsstaat van DG Rechterlijke Organisatie, software depositolimiet van 500 euro per week voor kansspelen en weddenschappen, werklastmeting eProseed en werklastmeting-omgeving)
 • Ontwikkelingssamenwerking: verplichte bijdrage aan de International Labour Organisation (ILO)
 • Buitenlandse Zaken:
  • drie bijdragen, zes overheidsopdrachten en twee provisionele kredieten
  • twee bijdragen, twee toelagen en drie dossiers
  • drie bijdragen (MLA initiative, Open skies (OVSE) en CFE (OVSE)) en één overheidsopdracht (parket voor de ontvangstsalons van residentie Parijs)
 • Defensie: 19 overheidsopdrachten voor de werking van Defensie en een lijst met drie aanpassingen aan bestaande provisionele visa
 • Volksgezondheid: drie dossiers (toelage vzw NUBEL, bijdrage Wereldorganisatie voor de dierengezondheid (vroeger OIE) en toelage 2019 voor dringende geneeskundige hulpverlening)
 • Asiel en Migratie:
  • programma European Liaison Officers (EURLO) en toekenning van een bijkomende subsidiëring aan de Poolse grenspolitie, de Finse politie en de Estse politie
  • een onderhoudscontract vingerafdruksysteem voor de Dienst voor vreemdelingenzaken
 • Energie: labotesten in het kader van het markttoezicht op de veiligheid en conformiteit van elektrische toestellen
 • Mobiliteit: drie dossiers (onderhoud van de CA-GEN-licenties, terbeschikkingstelling van junior Java ontwikkelaars en vernieuwing van de beveiligingscamera's van het City Atrium)
 • Ambtenarenzaken:
  • detachering Egov van een Windows System Admin voor DG Interne Ondersteunende Dienst van de FOD BOSA
  • aankoop van schermen voor pc, van interactieve digitale schermen, van visualiseringschermen, van diverse toebehoren voor pc en van verbruiksartikelen voor informatica voor DG Federale Accountant en Procurement van de FOD BOSA
 • KMO's: audit van de ondernemingsloketten
 • Economie en Consumenten: drie subsidies (twee voor de vzw Onafhankelijke Organisatie ter bescherming van de consument en één voor het Bureau voor normalisatie)
 • Wetenschapsbeleid: toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief en aan de Commission for Educational Exchange (USA, BEL, LUX)

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van eerste minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden
Elke PattynElke Pattyn
Woordvoerster van eerste minister Sophie Wilmès
+32 479 33 51 48
vCard downloaden