Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 21301 resultaten.

Belgische wetgeving rond getuigenbescherming in strijd met Europese recht

Lees verder - 20/06/2019 12:58 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Seminarie FRDO: voedselzekerheid en migratie

De FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) publiceerde eind vorig jaar het FAO State of Food and Agriculture Report 2018, met daarin onder meer een focus op het verband tussen voedselzekerheid en migratie. Rodrigo Delapuerta en Andrea Cattaneo van de FAO komen dit rapport voorstellen. Een vertegenwoordiger van Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) zal reageren.

Lees verder - 20/06/2019 12:03 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Jaarverslag 2018: het RSVZ viert 50 jaar sociale zekerheid voor zelfstandigen

In 2018 blies het sociaal statuut van de zelfstandigen 50 kaarsjes uit. Uiteraard stonden we dus uitvoerig stil bij de laatste 50 jaar en de evoluties die hiermee gepaard gingen. Daarnaast merken we in de cijfers en tendensen van 2018 ook enkele opmerkelijke cijfers op.

Zo stijgt het aantal aangesloten zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit. Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk toe.

Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2018 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.

Lees verder - 20/06/2019 10:01 - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Resultaten OLO-aanbesteding van 17/06/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,202 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 17/06/2019 12:45 - Federaal Agentschap van de Schuld

17.06.2019 - Persbericht - Brandweer Brussel en Beliris slaan de handen in mekaar  voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne in Elsene

17.06.2019 - Persbericht - Brandweer Brussel en Beliris slaan de handen in mekaar voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne in Elsene

Een nieuwe stap voor de bouw van een brandweerkazerne in Elsene wordt genomen : Beliris, de bouwexpert voor Brussel, heeft het studiebureau belast met het ontwerpen van een infrastructuur die beantwoordt aan de noden van brandweerlieden, aangesteld.

Lees verder - 17/06/2019 11:17 - Beliris