Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 18 resultaten.

oktober 2018

PB-aangiften: verlenging van de indieningstermijn via Tax-on-web Mandataris tot en met 31 oktober 2018

Door technische problemen in Tax-on-web krijgen de mandatarissen (boekhouders, fiscalisten ...) bijkomende tijd tot en met 31 oktober 2018 voor het indienen van de aangifte personenbelasting van hun klanten via Tax-on-web Mandataris.

Lees verder - 19/10/2018 15:22 - FOD Financiën

De ‘België, eigenzinnig fenomenaal’-campagne van de federale overheid schittert tijdens de Euro Effie Awards, waar het twee prijzen in de wacht sleept

De ‘België, eigenzinnig fenomenaal’-campagne, gerealiseerd in samenwerking met het communicatiebureau Ogilvy Social.Lab, bereikte niet alleen meer dan 170 miljoen mensen, maar had ook een positieve invloed op het imago van België ten opzichte van buitenlandse bezoekers en investeerders. Op 16 oktober 2018 werd de campagne bekroond met brons en zilver tijdens de Euro Effie Awards, een van de meest prestigieuze wedstrijden die erkenning geeft aan de meest effectieve campagnes in Europa.

Lees verder - 17/10/2018 16:20 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Persbericht : Survival of the fittest in de digitale wereld: Dienstverlening, een recht?

Studievoormiddag « Digitale inclusie, empowerment en competenties », georganiseerd in het kader van het onderzoeksproject IDEALiC gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO – BRAIN-be)

Lees verder - 17/10/2018 15:49 - POD Wetenschapsbeleid - BELSPO

Tien jaar om te slagen: België staat voor de uitdaging om immigranten te integreren op zijn arbeidsmarkt

Op 17 oktober stelt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zijn verslag1 over de situatie van de immigranten geboren buiten de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt voor. Ter gelegenheid daarvan, organiseert de Raad een conferentie voor arbeidsmarkt- en migratiespecialisten, beleidsmakers, sociale partners en de vrijwilligerssector.

Lees verder - 17/10/2018 10:57 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Op 14 oktober, wanneer je gaat stemmen, kan je tegelijkertijd ook orgaandonor worden !

In België wachten jaarlijks meer dan duizend burgers op een orgaan om verder te kunnen leven.

Lees verder - 12/10/2018 12:31 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Toestand van de federale staatsschuld per eind september 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand september 2018 is de schuld van de federale Staat met 5,804 miljard euro toegenomen, tot 395,830 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 3,926 miljard euro, en evolueerde zo tot 382,270 miljard euro per eind september 2018.

Lees verder - 11/10/2018 14:15 - Federaal Agentschap van de Schuld
Belgian “Red Daemons” naar EUROPEAN CYBER SECURITY CHALLENGE in Londen

Belgian “Red Daemons” naar EUROPEAN CYBER SECURITY CHALLENGE in Londen

Een team van 10 Belgische ICT studenten jonger dan 21 jaar zal België tijdens de Europese Cyber Security Challenge (ECSC2018) van 14 tot 18 oktober 2018 in Londen vertegenwoordigen.

 

Lees verder - 10/10/2018 12:09 - Centrum voor Cyber Security België

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 09/10/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,020 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312766380 - 12/09/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,020
Gew. gemid. rendement : -0,567 %
Bid-to-cover ratio : 3,09


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 09/10/2018 11:47 - Federaal Agentschap van de Schuld

Jaarlijkse analyse van de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren

De Europese 2020 doelstellingen om armoede en maatschappelijke uitsluiting terug te dringen zullen niet gehaald worden. Armoede onder de werkende bevolking in België is eerder laag, maar toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor sommige doelgroepen.

Naar jaarlijkse gewoonte analyseert de FOD Sociale Zekerheid de evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België op basis van een reeks Europese sociale indicatoren.  De meest actuele gegevens voor deze analyse verwijzen, afhankelijk van de indicator, naar de situatie in 2016 of 2017.

De belangrijkste conclusies die dit jaar worden getrokken, liggen in de lijn van de voorgaande jaren.  De Belgische vaststellingen sluiten ook aan bij de globale EU-trends.  Twee evoluties zetten zich echter sterker door dan de voorgaande jaren: de gestegen armoederisico’s voor laaggeschoolden en voor huishoudens zonder betaald werk.

Lees verder - 08/10/2018 17:52 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Viering 25 jaar van de Raad

In 1993 zag de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling het daglicht, in 1997 omgedoopt tot Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Dit jubileum wordt gevierd op 12 oktober in het Residence Palace, net na de conferentie over luchtverontreiniging (16 tot 19u). Hare Majesteit de Koningin, erevoorzitter van de FRDO, zal de viering bijwonen.

Lees verder - 08/10/2018 14:39 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling