Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Showing single result

augustus 2018

Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken