Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

21-25 van 21403 resultaten.

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister Defensie Didier Reynders akkoord met de lancering van vier overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 19/07/2019 16:37 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Veiligheid en Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht voor bewakingsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten.

Lees verder - 19/07/2019 16:37 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Voordelen aan geconventioneerde zorgverleners op wettelijk rustpensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor voordelen aan zorgverleners die het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen en geconventioneerd zijn.

Lees verder - 19/07/2019 16:37 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wijzigt.

Lees verder - 19/07/2019 16:37 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ondertekening van een protocolakkoord voor reproducties op papier

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer akkoord met de ondertekening van een nieuwe protocolovereenkomst in verband met de reproducties op papier met de beheersvennootschap van auteurs en uitgevers Reprobel.

Lees verder - 19/07/2019 16:37 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid